Sanotaan, että lapsi on terve, kun se leikkii. Vanhan kansan viisaus pitää varmasti paikkansa, ja lasten leikkiminen onkin erittäin tärkeää erityisesti digitalisoituneessa ja hektisessä nykymaailmassa. Leikkimisen lisäksi myös urheilu ja liikunta eivät saa unohtua lapsen arkirutiineista. Ne vaikuttavat vahvasti myös lasten hyvinvointiin sen jokaisella osa-alueella.

Erityisen hyvä keino lapsen liikunnan lisäämiseksi, ja tämän myötä hyvinvoinnin parantamiseksi, on pallopelit. Suositut ja helposti lähestyttävät urheilulajit, kuten koripallo, jalkapallo ja salibandy, ovat suotavia harrastuksia lähes jokaiselle kasvavalle lapselle ja nuorelle. Liikunnan ja fyysisen hyvinvoinnin lisäksi niiden vaikutukset eri ikävaiheissa näkyvät niin henkisen hyvinvoinnin ja jaksamisen kuin sosiaalisen elämän ja ihmissuhteiden saroilla.

Pallopelit kannustava lasta urheilun ja liikunnan maailmaan

Eri pallopelit eroavat tietenkin toisistaan niin niiden sääntöjen, joukkueiden kokojen kuin käytännön urheilusuoritusten kannalta. Niille yhteistä on kuitenkin monen pelaajan toimiminen yhdessä tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Lapsen näkökulmasta esimerkiksi jalkapallossa ei tietenkään ole mitään muuta merkille pantavaa kuin pallon potkaiseminen maalitolppien väliin. Itse jalkapallon pelaaminen kuitenkin koostuu juoksemisesta, hyppimisestä ja muista suorituksista, jotka ovat hyväksi lapselle. Näin sellaisinaan tylsähköt tai ainakin mielikuvituksettomat urheiluharjoitukset näyttäytyvät lapselle jännittävinä ja hauskoina kokemuksina, joita pallopelin tiimellyksessä jaetaan pelitovereiden kanssa. Kun lapsella on positiivisia kokemuksia liikunnasta ja urheilusta, esimerkiksi pallopeleistä muihin liikkumisen muotoihin on helppoa ja luontevaa siirtyä.

Pallopelit ovat helposti lähestyttäviä

Pallopelit ovat hyvä harrastus lapselle myös niiden matalan aloituskynnyksen takia. Etenkin pienempien lasten kanssa itse urheilulle ja kilpailulle ei anneta paljoakaan painoarvoa. Niiden sijaan pallopelien ensiaskelille tärkeitä on liikkumisen ilo ja positiiviset kokemukset pelaamisen ja toisten ihmisten kanssa sekä niiden vahvistaminen. Niinpä pallopelien aloittaminen on kuin leikkiä, joka on hyväksi fyysiselle hyvinvoinnille. Leikkisä ja hyvässä hengessä tapahtuva tutustuminen pallopeleihin on turvallinen ja kannustava tapa johdattaa lapsi urheilun maailmaan. Tämä rohkaisee lasta urheilemaan ja liikkumaan myös tulevaisuudessa.

Pallopelien etuna on myös niiden suhteellinen edullisuus verrattuna urheilulajeihin, jotka vaativat suuret määrät kalliita varusteita. Esimerkiksi jalkapallon ja koripallon pelaamiseen ei tarvita kuin kunnollinen pallo ja hyvät kengät.

Sosiaaliset taidot ja ihmissuhteet kehittyvät osana joukkuetta

Pallopelejä pelataan lähtökohtaisesti osana suurempaa joukkuetta. Joukkueurheilun hyödyt kasvaville lapsille ja nuorille ovat suuret myös sosiaalisten suhteiden ja ihmissuhdetaitojen kannalta.

Jokainen lapsi tarvitsee ympäristön, jossa tämä kokee olevansa oma itsensä sekä hyväksytty ja arvostettu ryhmän jäsen. Parhaimmillaan pallopelit ja urheilujoukkueet voivat luoda rakentavan ympäristön, jossa lapsi pääsee toteuttamaan itseään samasta asiasta kiinnostuneiden lapsien seurassa ja aikuisen ohjastamana ja avustamana. Monille lapsille pelitovereista tulee läheisiä ystäviä, joiden kanssa jaetut kokemukset muistuvat mieleen ja herkistävät vielä vanhemmalla iällä.

Pallopelit opettava lapsille myös tärkeitä sosiaalisia taitoja, joista on hyötyä esimerkiksi työelämässä ja koulunpenkillä. Osana joukkuetta toimiminen vaatii yhteistyötaitoja, joita lapselta vaaditaan myös tulevaisuudessa. Oman edun syrjään asettaminen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi tai oman roolin tiedostaminen ja sen mukaan toimiminen kasvattavat lasta henkisesti.

Joukkueessa toimiminen lisää myös henkistä hyvinvointia

Fyysisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen kanssakäynnin lisäksi pallopeleillä on annettavaa lapsille myös henkisen hyvinvoinnin ja jaksamisen saralla. Lapset ja nuoret elävät internetin kyllästämässä maailmassa, jossa informaatiotulva ja paineet laittavat nuoret ihmiset koville. Pallopelit ja urheilu voivat olla nuorelle turvapaikka, jossa stressi unohtuu. Tämä vaatii kuitenkin rakentavan ja kannustavan urheiluympäristön, jossa nuorta kohdellaan ystävällisesti ja rakentavasti. Pahimmillaan huonot kokemukset urheiluharrastuksen parissa latistavat lapsen tai nuoren liikunnan ilon lopullisesti.

Edellinen artikkeliHuristele kohti voittoja ja voita autoja kolikkopelien avulla
Seuraava artikkeliKoko perheen käyttöön sopivalla puhelimella tallennetaan unohtumattomat hetket