Leikki on lasten työtä ja se tukee ja edistää lasten fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia. Leikkimisen oleellisena osana ovat lelut ja niillä on tärkeä vaikutus lapsen kehityksessä. Lapselle tulisi suoda aina tarpeeksi aikaa leikkimiselle, mutta aikuisen tulee varmistaa, että leikkiminen on turvallista ja että se tehdään sopivilla leluilla.

Turvallisuus on hyvän lapsuuden yksi kivijaloista ja se on leluissakin tärkein ominaisuus. Pienille lapsille suunnatut lelut eivät saa sisältää irtoavia osia, koska niissä voi olla tukehtumisvaara. Myrkylliset tai muuten vaaralliset aineet ovat myös leluissa kiellettyjä.

Hajusteet ja äänet ovat sallittuja, mutta niissä kannattaa huomioida, että ne voivat tapauskohtaisesti olla lapselle haitaksi. Moni lelukauppa tarjoaa todennäköisesti asiantuntevaa apua turvallisen ja hyvän lelun valinnassa, joten apua kannattaa aina kysyä paikan päältä tai asiakaspalvelusta.

Lelun tarkistamisessa kannattaa varmistaa, että sen pystyy helposti puhdistamaan ja esimerkiksi täytettyjen lelujen kohdalla on hyvä tarkistaa, että ne ovat pestäviä. Kankaiset lelut eivät saa olla tulenarkoja eivätkä syttymisherkkiä, lisäksi maalattujen lelujen maalin täytyy olla lyijytöntä.

Askartelumateriaalit eivät saa sisältää minkäänlaisia myrkkyjä ja väriliitujen ja maalien pakkauksissa tulee näkyä ASTM D-4236 merkintä, joka tulee sanoista American Society for Testing and Materials. Lisätietoa lelujen turvallisuudesta voi lukea Tukesin kotisivuilta.

Lasten lelut kehittävät opettavat tärkeitä taitoja

Lelun avulla lapsi oppii erilaisia taitoja ja se auttaa lasta esimerkiksi ajatusten ilmaisussa. Se auttaa lapsen ja aikuisen välisessä vuorovaikutuksessa, lisäksi se auttaa lapsen kielenkehityksessä. Lelu edistää lapsen motoristista kehitystä ja innostaa oma-aloitteisuuteen.

Kehittävässä lelussa noudatetaan kultaista keskitietä. Jos lelu on liian yksinkertainen tai monimutkainen, saattaa se aiheuttaa turhautumisen tunteita lapselle, eikä tilaa jää mielikuvitukselle eikä luovuudelle. Hyvä lelu innostaa ja se on mieluinen lapselle, jolloin leikkimisestä voi helposti nauttia.

Lelun tulee olla sopiva lapsen fyysiselle kantokyvylle, eli sen tulee riittää lapsen voimille. Lelun tulee olla myös kestävä, jotta sitä voi käyttää monen leikkikerran aikana. Leikkiminen vaikuttaa monella tapaa lapsen kehitykseen ja siitä on olemassa paljon mielenkiintoista tietoa.

Sopiva lelu sopivan ikäiselle

Lasten lelut sopivat eri-ikäisille. Konkreettiset lelut sopivat pienille lapsille ja iän karttuessa lasta alkaa kiinnostaa enenevissä määrin abstraktimmat lelut. Vauvojen kehittyviä aisteja stimuloi esimerkiksi katselulelut, joihin voi tarttua ja harjoitella motoriikan syy- ja seuraussuhteita. Taaperoilla on intoa kokeilla kaikkea uutta itse ja leikki-ikäisille korostuu kaverien merkitys.

Lelujen pakkauksiin on merkitty ikärajoituksia ja -suosituksia, jotka ohjaavat valitsemaan lapsen ikää vastaavan tuotteen. Lelun lainsäädännössä lelut on karkeasti jaettu alle ja yli kolmivuotiaiden leluihin. Muut ikämerkinnät ovat suosituksia, jotka liittyvät lapsen kehitysvaiheisiin.

Ikärajoitus kieltää lelun antamista alle kolmevuotiaalle ja tätä rajoitusta pitää noudattaa asianmukaisesti. Alle kolmivuotiaiden leluissa huomioidaan ensinnäkin lelun koko, jonka tulee olla riittävän iso. Sopivan koon alle kolmevuotiaalle voi tarkistaa laittamalla sen vessapaperirullan läpi. Jos se mahtuu siihen, on lelu liian pieni.

Alle kolmevuotiaiden lelujen pitää kestää myös pureskelua ja mahdolliset patterit tulee olla kotelossa, jota lapsi ei pysty avaamaan. Leluissa ei saa olla irtoavia osia, teräviä kulmia tai kohtia, joihin sormet saattavat jäädä puristuksiin. Jos lelu sisältää narun, on sen oltava 18 senttiä pidempi.

Yli kolmevuotiaille kohdistetaan enemmän ikäsuosituksia, jotka kuvaavat lapsen kypsyyttä ja valmiutta leikkiä lelulla. Niiden noudattaminen on vapaaehtoista ja siinä kannattaa kiinnittää huomiota lapsen yksilöllisyyteen ja kehitystasoon. Kun lelun valinnassa otetaan huomioon lapsen henkilökohtaiset ominaisuudet, auttaa se valitsemaan lapselle mieluisan ja sopivan tuotteen lapselle.

Edellinen artikkeliHyviä leluja nuorille lapsille iän ja vaiheen mukaan
Seuraava artikkeliLasten leikkiessä on hyvä hetki rentoutua tai oppia uutta