Kemikaalien käsittelyyn työpaikoilla on käytössä lakeja ja ohjeita, joiden avulla varmistetaan, että niitä käsitellään turvallisesti. Et voi vain ottaa kemiallista tuotetta, avata sitä ja alkaa käyttämään sitä haluamallasi tavalla ja heittää sitä pois jälkeenpäin. Kemialliset jätteet on hävitettävä asianmukaisesti, ja työntekijöille on annettava koulutus kemikaalien turvallisesta käsittelystä. Työnantajilla olisi oltava kirjallinen suunnitelma kemiallisten hätätilanteiden käsittelemiseksi, ja työntekijöiden olisi tunnettava tämä suunnitelma.

Työpaikalla on monia kemikaaliturvallisuutta koskevia lakeja, eikä niitä ole niin helppo seurata ja ymmärtää. Joskus tarvitsemme hieman apua varmistaaksemme, että olemme tehneet kaiken standardien mukaisesti. Onneksi on olemassa yritys, joka voi auttaa sinua.

Varmista, että olet täysin turvassa

Kuten useimmille yrittäjille, työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Sen lisäksi, että haluatte pitää työntekijät turvassa fyysisiltä haitoilta, teidän on myös varmistettava, että he noudattavat kaikkia työturvallisuusohjeita – myös kemikaaliturvallisuus koskevia ohjeita.

Tässä kuvaan astuu Ecoonline.fi. He ovat työturvallisuuden asiantuntija ja voivat auttaa sinua varmistamaan, että työntekijäsi noudattavat kaikkia tarvittavia ohjeita. He voivat myös tarjota sinulle kaiken tarvittavan koulutuksen ja välineet työpaikan suojaamiseksi – vaarallisten kemikaalien käsittelystä oikeaoppiseen kemiallisen jätteen hävittämiseen.

Kemikaalien hallinnan kaikki toiminnot

Ecoonline-ohjelmisto voi auttaa sinua työturvallisuudessa monella tavalla, ja tässä esimerkkejä niistä:

Käyttöturvallisuustiedotteet

Käyttöturvallisuustiedote on lakisääteinen asiakirja, joka sisältää tietoa kaikkien työpaikalla käytettävien vaarallisten kemikaalien turvallisesta käsittelystä, käytöstä, varastoinnista ja hävittämisestä.

Kaikki tarvittavat tiedot kemikaalien turvallisesta käytöstä kirjataan käyttöturvallisuustiedotteeseen, jossa ne ovat nopeasti ja helposti jokaisen työntekijän saatavilla. Ensimmäisestä päivästä lähtien yritykselläsi on laaja tietokanta käyttöturvallisuustiedotteista, joita kertyy jatkuvasti. Kaikki käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla PDF-muodossa. Lisäksi kokoamme yhteenvedon käyttöturvallisuustiedotteen keskeisistä osista, mikä helpottaa vaarojen tunnistamista reaaliajassa.

Kemikaalien riskinarviointi

Chemical Managerin avulla henkilökunta voi helposti arvioida ja hallita kemikaalien käyttöön liittyviä riskejä ja varmistaa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden.

Kemiallisten riskien arviointi on tärkeä, suunniteltu prosessi. Sen tavoitteena on arvioida vaarallisten kemikaalien aiheuttamia terveys-, palo- ja ympäristöriskejä työpaikalla ja päättää tarvittavista riskinhallintatoimenpiteistä riskien toteutumisen estämiseksi.

Hyödynnä käyttöturvallisuustiedotteiden antamia tietoja kemikaalien vaaroista ja ominaisuuksista ja unohda loputon paperityö. Esitäytetyt tiedot helpottavat dokumentointia ja versionhallintaa yhdistämällä ne saumattomaksi kokonaisuudeksi. Systemaattisella asenteella kemikaaliturvallisuutta voidaan kehittää nykyaikaisen ennakoivan turvallisuuskulttuurin tasolle.

 

Kemiallisten raporttien ja analyysien muokkaaminen ja luominen

EcoOnlinen raportointityökalu on yksinkertainen, intuitiivinen ja läpinäkyvä. Sen avulla on helppo jakaa tärkeitä turvallisuustietoja henkilökunnan kanssa.

Helppokäyttöisten visualisointien avulla voit muokata raportteja yhdellä napsautuksella. Syötetyt tiedot voidaan esikatsella heti. Voit priorisoida tehtäviä tietyn ehdokkuuden, suuren riskin, toimittajan tai tuotteen perusteella.

Sinulla on aina reaaliaikaista tietoa, jonka avulla voit välittömästi varmistaa, että kemikaaleja koskevat kansalliset ja kansainväliset velvoitteesi täyttyvät. Voit tutkia tietoja perusteellisesti ja tarkastella eri markkinoita tai sijainteja yksityiskohtaisesti. Tietoja voidaan käyttää sekä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelussa että kemikaalien korvaamisessa. Raportteja voidaan mukauttaa yrityksesi kemikaalien hallintatarpeiden mukaan. 

Ecoonlinessa löytyvät nämä ja monet muut ominaisuudet, joiden avulla voit luoda turvallisen ja terveellisen työympäristön. Muista lukea lisää heidän verkkosivustoltaan.

Edellinen artikkeliParhaat vinkit kesän aktiviteetteihin
Seuraava artikkeliVidaXL:n upeat tuotteet ulkoleikkeihin